Kontakt

    Administratorem danych osobowych jest firma SMART-FON GSM AMADEUSZ ZIELIŃSKI, z siedzibą w (43-100) Tychach, przy ul. Legionów Polskich 22/10, o numerze NIP: 6462830093, REGON: 242721947. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.